Warto wiedzieć
Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji,
z wyjątkiem pojazdu:
 • odzyskanego po kradzieży,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od 15 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • ciągnika i przyczepy rolniczej.
 • Kontakt
  an image
  Auto-Box
  41-200 Sosnowiec,
  ul.Niwecka 8a
  Email: Biuro

  Tel. 32 269 36 11
  Fax: 32 363 12 70

  Witamy

  złom

  na stronie firmy Auto-Box. Nasza firma prowadzi dość szeroki wachlarz usług, począwszy od bieżących napraw pojazdów przez przedaż części do kasacji pojazdów i skupu surowców wtórnych .
  Posiadamy wszelkie stosowne zezwolenia oraz spełniamy wymogi prawne pozwalające na prowadzenie działalności recyklingowej, kasacji pojazdów i skupu surowców wtórnych.

  Czytaj więcej...

  PostHeaderIcon Posiadamy odpowiednie obiekty do demontażu pojazdów:

 • - obiekty warsztatowe,
 • - magazyny części,
 • - garaże,
 • - wagę samochodową,
 • - sprzęt do recyclingu pojazdów.
 • PostHeaderIcon Prowadzaimy sprzedaż wysyłkową części używanych.

  Prawo o ruchu drogowym

  Na podstawie art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega wyrejestrowaniu w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia
  o demontażu pojazdu lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 • wywozu pojazdu z kraju, jeśli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą;
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • udokumentowanej trwałej
  i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
  Czytaj więcej...